Pages

Wednesday, 27 July 2016

ANALISIS 'IS KEVIN BLUFFING'

MODEL-MODEL BERKAITAN
Terdapat beberapa model yang yang perlu diketahui bagi menyelesaikan masalah yang dibincangkan ini, antaranya adalah dengan menggunakan Teknik Modifikasi Tingkah Laku Skinner, Teori Psikologi Individu Alder dan juga Teori Realiti dan Kaunseling Glasser.
Teori Modifikasi Tingkah Laku diasaskan oleh Skinner menekankan bahawa sesuatu gerak balas atau tingkah laku yang dihasilkan adalah memuaskan, peluang untuk mengulang tingkah laku operan ini akan bertambah. Dalam hal ini terdapat dua aspek yang dikenali sebagai peneguhan positif dan juga peneguhan negatif. Peneguhan positif adalah suatu tindakan berbentuk pujian, penghargaan , hadiah dan sebagainya yang diberikan sebaik sahaja sesuatu tingkah laku operan berlaku. Peneguhan positif adalah berfungsi sebagai ganjaran yang mendorongkan individu itu mengulangi tingkah laku tersebut sebanyak yang mungkin.Manakala peneguhan negatif pula adalah stimuli yang dihapuskan bagi menguatkan tingkah laku positif seseorang. Contohnya seorang murid yang membuat bising di dalam kelas dikenakan hukuman berdiri  di hadapan kelas dalam tempoh masa yang tertentu.
Selain itu Skinner juga menekankan konsep denda dan peneguhan. Denda  bertujuan untuk serta merta menghentikan tingkah laku yang tidak diingini.manakala peneguhan pula adalah untuk menambahkan kebarangkalian supaya sesuatu tingkah laku itu berulang pada masa akan datang. Seterusnya, skinner juga memperkenalkan konsep “reverse psychology” iaitu dengan menggunakan psikologi untuk mengubah tingkah laku murid. Ianya bertujuan untuk  menginsafkan pelajar supaya membuang sikap yang negatif dan memupuk sikap yang positif.
Seterusnya , Alder pula memperkenalkan Terapi Adler yang berdasarkan kepada teori psikologi Individu yang mengamalkan pendekatan holistic-sosioelogikal. Terdapat 12 peringkat didalam terapi Adler iaitu, hubungan empati, maklumat, penjelasan, memberi galakan, interpretasi dan penerimaan, pemahaman, pengalaman kempensitori, tindakan bermasalah, peneguhan, perasaan komuniti, penentuan matlamat semula dan yang terakhir iaitu sokongan dan pelaksanaan.
Dalam pada itu terdapat juga sebuah lagi model yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini iaitu Model Realiti dan Kaunseling yang diperkenalkan oleh William Glasser. Di dalam model ini Glasser menekankan bahawa setiap inidividu berupaya untuk berubah dan hidup secara berkesan sekiranya diberikan bimbingan dan sokongan. Beliau juga menyatakan bahawa setiap individu bertingkah laku mengikut cara yang tertentu agar dapat membentuk persekitaran mengikut kehendak masing-masing. Selain itu teori realiti Glasser dalam kaunseling adalah berdasarkan andaian teori kawalannya yang merangkumi lima elemen utama iaitu; bahasa aktif, keperluan asas, gambar mental, tingkah laku menyeluruh dan manusia sebagai sistem kawalan.

STRATEGI PENYELESAIAN KAJIAN KES.
            Setelah mengetahui model-model yang wajar digunakan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Cik Carol Yake. Saya mendapati model yang paling kompeten bagi menyelesaikan masalah ini adalah model Skinner. Namun tidak dinafikan bahawa model lain juga turut membantu dalam menyelesaikan kes ini. Bagi menyelesaikan masalah ini, peneguhan positif adah sesuai untuk diaplikasikan kepada Kevin semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Kita sedia maklum bahawa Kevin sering memberontak atas sebab yang kecil seperti salah memberi jawapan apabila menjawab soalan. Oleh itu apabila Kevin melakukan sesuatu perkara yang boleh dipuji , maka gurunya haruslah memberikan peneguhan positif kepada Kevin. Contohnya dengan mengucapkan ,” Ya bagus, jawapan kamu tepat”.
            Selain itu, boleh juga diaplikasikan konsep “time out” ( pengasingan) dimana Kevin perlu dikeluarkan daripada kelas tersebut dan dibawa ke sebuah bilik lain ataupun kawasan yang terpencil bagi meredakan perasaan yang dialaminya. Dalam pada itu, gurunya juga harus sentiasa membina hubungan yang baik dengan Kevin supaya lebih mudah memahami perasaan Kevin mudah untuk menasihati Kevin.
            Seterusnya, boleh juga digunakan kaedah “reverse psychology” kepada Kevin. Ianya bertujuan untuk membuang sikap negatif yang ada pada Kevin dan menggantikannya dengan memupuk sikap yang positif pada diri Kevin. Selain itu, teknik “shaping”   juga boleh digunakan bagi membentuk tingkah laku positif dalam diri Kevin. Caranya adalah dengan memberikan peneguhan secara beransur-ansur  apabila Kevin melakukan tindak balas yang terpuji. Seterusnya , teknik peneguhan negatif juga boleh dilaksanakan, dalam hal ini Cik Carol Yake boleh memberikan peneguhan negatif terhadap Kevin. Contohnya,  apabila Kevin menunjukkan tingkah laku yang tidak diingini, Cik Carol Yake boleh mengasingkan Kevin daripada rakan sekelasnya bagi membolehkan rakan sekelasnya yang lain meneruskan pembelajaran tanpa gangguan.
            Sementelahan itu, guru yang mengajar murid seperti Kevin juga haruslah bijak dalam proses menyoal soalan, hal ini supaya soalan yang ditanya itu tidak menimbulkan rasa tidak senang terhadap murid . Contonhya, elakkan daripada bertanya “ Kenapa kamu buat macam ini?” tetapi lebih baik jika struktur ayat itu diubah kepada “ Apa yang sedang kamu lakukan? , Apakah kesan tindakan kamu itu?”.

            Akhir sekali, antara strategi lain yang boleh digunakan oleh Cik Carol Yake adalah dengan memberikan bimbingan dan kaunseling kepada Kevin dimana beliau perlu menyedarkan Kevin bahawa dia masih lagi mendapat perhatian dan kasih sayang daripada orang ramai dan dia sama sekali tidak disisihkan.  Kaunseling ini juga perlu dilakukan secara berkala bagi memulihkan kekeliruan yang dihadapi oleh Kevin.

No comments:

Post a Comment